Welke mogelijkheden zijn er om je opnieuw te verzekeren als je verzekeringen zijn geweigerd of geroyeerd?

Lees de meest gestelde vragen en de praktijk verhalen van andere die ook te maken hebben gehad met een beëindiging van een verzekering of zijn geweigerd omdat ze een vermelding hebben bij de stichting CIS. Bedenk dat je niet alleen bent en dat we in veel gevallen het nog voor elkaar krijgen om je wel bij een ‘normale’ maatschappij te verzekeren.

Waar je altijd op kunt rekenen is dat we proberen je onder te brengen bij een reguliere verzekeraar tegen een zo scherp mogelijk premie. dat we je serieus nemen en luisteren naar je verhaal en dat we ons uiterste best je te helpen. Maar helaas kan niet elke aanvraag worden omgezet naar een reguliere verzekering. Via het aanvraag formulier kun je het verhaal aan ons vertellen. Onderstaand hebben we een FAQ gemaakt zodat je alvast de meest gestelde vragen kan doornemen.

Meer vragen? Neem contact met ons op of ga naar het aanvraagformulier en vertel je verhaal. 

Meest gestelde vragen als je bent geweigerd voor een verzekering

Krijg je altijd een 2e kans ?
Wij proberen met 2e Kansverzekering.nl je opnieuw te verzekeren, nadat je bent geweigerd voor een verzekeringsaanvraag of de verzekeringen zijn opgezegd. Dit proberen we in eerste instantie bij een reguliere verzekeraar tegen een zo scherp mogelijke premie te doen. Uiteraard is de reden waarom je niet bent geaccepteerd bepalend voor de mogelijkheden die er zijn.

Lukt het (nog) niet om je bij een reguliere maatschappij onder te brengen. Dan vragen we een offerte aan bij De Vereende. Op die manier kunnen we je in bijna alle gevallen de gewenste verzekering(en) aanbieden.

In bijna alle gevallen kun je dus een nieuwe verzekering afsluiten.

Het antwoord op de vraag is dus: Nee, maar alleen in zeer ernstige gevallen van fraude of herhaaldelijk wangedrag kan zelfs De Vereende besluiten geen aanvraag meer te accepteren. In alle overige gevallen is er dus wel een mogelijkheid een 2e kans te krijgen.

Meer vragen? Neem contact met ons op of ga naar het aanvraagformulier en vertel je verhaal. 

Opnieuw verzekeren na beëindiging omdat de premie niet (op tijd) is betaald; Kan dat?
Ja. dat kan. Wel is het in de meeste gevallen noodzakelijk om de premie voor een aantal maanden in één keer te betalen. Vaak zien we dat als we de aanvraag maken als een totaal pakket, de maatschappij eerder bereid is om tot acceptatie over te gaan.

Uiteraard speelt het verleden ook een rol. Is het de 1e keer of zijn de verzekering(en) in het verleden vaker beëindigd door wanbetaling?

Antwoord op de vraag: Ja, je kunt je opnieuw verzekeren met de juiste hulp en begeleiding.

Meer vragen? Neem contact met ons op of ga naar het aanvraagformulier en vertel je verhaal. 

Ik sta op de zwarte lijst. Kan ik dan nog wel een verzekering afsluiten?
Er is geen zwarte lijst, wel is er een register bijgehouden door de stichting CIS. Deze registratie gaat over verschillende zaken die maatschappijen, politie en justitie aanmelden. Dit register is een centraal meldpunt en is dus bedoeld om informatie over gebeurtenissen uit het verleden te delen met andere belanghebbende. Dit uiteraard met de nodige waarborgen voor de privacy. Zie ook: ww.stichtingcis.nl

Belangrijk punt is dat het CIS slechts registreert wat de deelnemers aanmelden. Of een maatschappij wel of niet een aanvraag accepteert is hun eigen beleid. Het CIS speelt hierin geen rol.

Het antwoord op de vraag is dus: Ja, ook met een vermelding op de “zwarte Lijst” kan je verzekering afsluiten. Of dit makkelijk of moeilijk is hangt af van wat voor melding er gemaakt is en door wie.

Meer vragen? Neem contact met ons op of ga naar het aanvraagformulier en vertel je verhaal. 

De verzekering op mijn naam is beëindigd. Kan ik nog wel op naam van mijn partner een verzekering aanvragen?
Ja, dat kan. Maar je moet wel melding maken van de beëindiging op naam van je partner.

Je partner en jij zijn beide belanghebbende bij de verzekering. Daarom is het van belang om ondanks dat de verzekeringen niet op de naam van je partner stonden, melding te maken van wat er is voorgevallen in het verleden. De maatschappij kan dan alles meenemen bij de beoordeling en kan niet stellen dat je informatie heb achtergehouden of erger; bewust hebt verzwegen.

Antwoord op de vraag is: Ja het kan , maar wel met het gehele verhaal erbij zodat er (later) geen problemen kunnen ontstaan.

Meer vragen? Neem contact met ons op of ga naar het aanvraagformulier en vertel je verhaal. 

Mijn ex-partner heeft de premie niet betaald, waarom kan ik nu niet een verzekering voor de auto afsluiten?
De verzekeraar kijkt naar de situatie zoals die was bij het ontstaan van de wanbetaling en wie er toen belanghebbende waren bij de verzekering(en)

Met de juiste uitleg kunnen we wel vaak een reguliere verzekering aanbieden, maar om te vorkomen dat er nogmaals een probleem ontstaat (met de betaling) zal de maatschappij in de meeste gevallen wel een betaling vragen over een langere termijn.

Meer vragen? Neem contact met ons op of ga naar het aanvraagformulier en vertel je verhaal. 

Ik heb maar 1 schade gehad en nu krijg ik geen verzekering meer. Is dat overal zo?

Naar alle waarschijnlijkheid sta je negatief in het aantal jaren schade vrij. De zogenaamde bonus/malus stand. Bij een malus positie heb je een negatief aantal jaren schadevrij. Je staat dus in de min.

Wat we veel meemaken is dat iemand in zijn eerste of tweede verzekeringsjaar een schade heeft met zijn auto en nog maar staat op 0 of op + 1 aan schadevrije jaren. Bij een schuldschade of een claim op de casco dekking door bijvoorbeeld vandalisme val je terug op de BM-ladder / je gaat in trede omlaag. Je komt dan te staan op -5 of -4. Omlaag gaat dus een stuk sneller dan omhoog.

Ook ga je hard naar beneden als er 2 schades in één jaar zijn geclaimd op de autoverzekering. Zo kun je van een korting van 50% op de premie terugvallen naar een toeslag van 10% een verschil van 60%. Bij 3 schade in een jaar kun je zelfs van een korting van 70% terugvallen naar een toeslag van 10%.

Kortom je bent door de schade(s) negatief gekomen in de schadevrije jaren en veel maatschappijen hanteren het acceptatiebeleid dat -2 of meer niet acceptabel is. Zelf bij -1 is het vaak al lastig een passende mogelijkheid te vinden. Bij -5 zijn de mogelijkheden helemaal beperkt en moeten we vaak uitwijken naar de Vereende om daar te bouwen aan een goed schade verleden voordat we weer kunnen overstappen naar een reguliere aanbieder. Ook zijn er soms aantoonbare redenen die we goed kunnen uitleggen, waardoor het toch lukt om een normale verzekering af te sluiten. Een andere optie kan zijn om een kleine schade alsnog voor eigen rekening te nemen. Of dit een optie is kunnen we gezamenlijk bekijken. Kortom dit is echt maatwerk.

Het antwoord op de vraag is: Nee dat is niet overal zo, je kan nog wel een verzekering krijgen, maar alleen via een maatwerk oplossing.

Lees ook het verhaal van Iris, zij stond op -4 en kon nergens meer terecht.

Meer vragen? Neem contact met ons op of ga naar het aanvraagformulier en vertel je verhaal. 

Ik heb geen herinneringen ontvangen en toch zijn mijn verzekering beëindigd. Mag dat?

Dit is een probleem wat we vaak te horen krijgen. Vaak is dit in combinatie met maatschappijen en tussenpersonen die alleen nog online ( via de mail ) werken. Bij sommige is het zelfs niet meer mogelijk om even te bellen. Wellicht helpt het om de premie te drukken, maar voor dit soort van zaken werkt het vaak niet.

Kun je hard maken dat ze niks hebben laten horen? Geen mails, geen post stukken en de maatschappij kan ook het tegendeel niet aantonen? Dan zullen ze de beëindiging terugdraaien. je kan dan alsnog betalen en de verzekering voortzetten.

Wat we vaak horen; is dat mails vaak niet duidelijk zijn of dat ze belanden in de spam of in een oude mail box. Allemaal niet handig, maar in veel gevallen heb je er zelf voor gekozen klant te worden bij een dergelijke aanbieder. Nu stellen dat je niets hebt ontvangen is lastig te bewijzen en een discussie over wel of niet ga je vaak niet winnen.

Wat we ook vaak horen is dat er opeens mail komt met een andere naam erboven. De maatschappij of de vertrouwde tussenpersoon is overgenomen en nu ben je opeens klant bij een maatschappij die je helemaal niet kent. Laat staan dat je hun mail herkend.

Helaas sta je ook in deze situatie zwak en zal de maatschappij claimen dat ze je wel tijdig hebben geïnformeerd en dat je toch echt te laat bent geweest met betalen van de premie.

Het antwoord op de vraag is: Ja dat mag, mits ze wel kunnen aantonen je netjes te hebben geinformeerd middels de nota en de herinneringen.

Lees ook het verhaal van: Iris, zij had een herinnering over het hoofd gezien met alle gevolgen van dien. 

Meer vragen? Neem contact met ons op of ga naar het aanvraagformulier en vertel je verhaal. 

Ik ben geweigerd voor een reisverzekering, waarom kan ik nu niet een autoverzekering afsluiten?
De maatschappij kijkt in eerste instantie of je staat geregistreerd bij de stichting CIS of een ander register zoals Focum die bijvoorbeeld bijhoudt. Sta je op deze lijst dan is vaak de eerste reactie het afwijzen van de aanvraag.

Wij kunnen in overleg bekijken wat de reden is van de registratie en dan beoordelen of die een acceptatie in de weg staat. Kortom welke mogelijkheden er nog wel zijn.

Het antwoord op de vraag is: Elke registratie heeft invloed op de acceptatie van andere verzekeringen. In welke mate dit invloed heeft hangt dus af van de aard van de registratie.

Meer vragen? Neem contact met ons op of ga naar het aanvraagformulier en vertel je verhaal. 

Door schade gevallen veroorzaakt door mijn partner kan ik mijn auto niet verzekeren. Wat te doen?

We kennen situaties waarbij we een partner uitsluiten van de dekking om er zodoende richting de maatschappij zeker van te zijn dat jij de enige gebruiker bent van het motorvoertuig. Op deze manier kunnen we toch een normale dekking aanbieden.

Uiteraard moeten we dan voor de partner kijken naar de mogelijkheden die er verder zijn.

Het antwoord op de vraag is: Met de juiste uitleg en wellicht een uitsluiting van dekking kunnen we de auto verzekeren ondanks het negatieve schade verleden van je partner.

Meer vragen? Neem contact met ons op of ga naar het aanvraagformulier en vertel je verhaal. 

Zijn er naast De Vereende nog andere maatschappijen waar je naar toe kan?
De Vereende is vaak het sluitstuk als geen andere maatschappij de verzekering meer wenst te accepteren. De Vereende is echter niet de enige die bereid is om je te accepteren als je een keer te laat hebt betaald of door een schade met de auto negatief staat in het aantal jaar schadevrij.

Wij vinden dat er vaak ten onrechte heel snel door de maatschappijen en tussenpersonen wordt doorverwezen naar de Vereende. In heel veel gevallen kunnen wij namelijk door een uitgebreide inventarisatie te maken van het verleden en te luisteren naar je verhaal over hoe het allemaal is verlopen. Een goede inschatting maken welke mogelijkheden er nog wel zijn. Dat is zeker niet altijd de Vereende. Lees maar eens de praktijk verhalen van bijvoorbeeld Manon of Iris. 

Natuurlijk zijn er ook gevallen waarin er geen andere oplossing is, denk dan aan een recente fraude of een ernstige verkeersovertreding. Dat zijn gevallen waarbij het goed is dat De Vereende een oplossing kan aanbieden. Maar in veel gevallen zijn er dus nog andere mogelijkheden die het in ieder geval verdienen om nader te worden bekeken.

Het antwoord op de vraag is: Ja, er zijn naast De Vereende andere maatschappijen die bereid zijn om risico’s te accepteren maar dit is altijd maatwerk en lukt ook niet altijd.

Meer vragen? Neem contact met ons op of ga naar het aanvraagformulier en vertel je verhaal. 

Vragen over onze dienstverlening

Wat zijn de kosten als ik van jullie diensten gebruik maak?
Indien je een nieuwe of lopende verzekering over- of afsluit bij Bokhorst Verzekeringen, dan brengen wij je naast de gebruikelijke provisie (zoals die is ingebouwd in de premie) geen extra kosten in rekening in de vorm van een service abonnement of andere abonnementsvorm.

Bij alle berekeningen en/of de offerte die je van ons krijgt zijn de kosten reeds in de premie verwerkt. Als wij andere werkzaamheden voor je uitvoeren waarvoor apart kosten in rekening worden gebracht, dan informeren wij je daarover altijd vooraf en deze afspraak leggen we vast in een dienstverleningsopdracht.

Om inzicht te geven in de kosten per verzekering; voor het advies, service, bemiddeling en de schade afhandeling. Hierbij per productgroep een opgaven in % van de premie.

Particulier Schadeverzekeringen

 • Motorvoertuigverzekering(en) 20 %
 • Woonhuis / Inboedel en Kostbaarheden 10 t/m 25 %
 • Aansprakelijkheid / Rechtsbijstand en Ongevallen 10 t/m 25 %
 • Caravan / Kampeerauto / Fiets en Pleziervaartuig 20 %
 • Reis en Annulering 20 t/m 35 %
Op verzoek sturen wij, voorafgaande aan het afsluiten van de verzekering, de voor die verzekering en maatschappij geldende provisie opgaven. Als de maatschappij de mogelijkheid al geeft nemen wij deze kosten direct apart op in de offerte en de polis. Zodoende kunt u duidelijk zien welk deel van de betaling betrekking heeft op onze dienstverlening voorafgaand en gedurende de looptijd van de verzekering(en).
Lees ook ons: Algemeen: Dienstverleningsdocument.
Meer vragen? Neem contact met ons op of ga naar het aanvraagformulier en vertel je verhaal. 
Kan ik ook direct een aanvraag doen bij de maatschappij?
Ja, maar alleen als de maatschappij die mogelijkheid heeft.

Maatschappijen zoals De Vereende werken altijd via een bemiddelaar en nooit direct. Verder is het in veel gevallen zo dat wij een andere ingang hebben bij de maatschappij en door onze ervaring en werkwijze weten we, met de grootste kans op succes, een aanvraag te kunnen doen en waar.

Meer vragen? Neem contact met ons op of ga naar het aanvraagformulier en vertel je verhaal. 

Waarom lukt het jullie wel en mijn eigen tussenpersoon niet?
Dat is in veel gevallen een kwestie van ervaring en het hebben van meerdere mogelijkheden. Ook kan de omvang van het kantoor en de manier van samenwerking met de verschillende maatschappijen hierin een rol spelen. Sommige tussenpersonen werken veelal met een beperkt aantal maatschappijen en als die het risico niet willen verzekeren hebben ze geen alternatief in huis. Vaak worden relaties dan naar ons doorverwezen om zodoende te zoeken naar een passende oplossing.

Ook horen we regelmatig dat het contact tussen de tussenpersoon en de klant moeizaam gaat omdat het een online aanbieder betreft of dat de relatie niet meer optimaal is door hetgeen er is voorgevallen.

Meer vragen? Neem contact met ons op of ga naar het aanvraagformulier en vertel je verhaal. 

Ik ben elders afgewezen, kan ik dan nog een aanvraag bij jullie doen?
Ja dat kan. Uiteraard moet je wel melden dat de aanvraag eerder is afgewezen en horen we graag hoe dit is gegaan en welke stappen daar reeds zijn genomen.  Het heeft uiteraard geen zin om dezelfde aanvraag twee keer te doen bij de zelfde maatschappij. We zullen dus moeten gaan kijken wat er precies is voorgevallen en wat vervolgens nog de mogelijkheden zijn.

Meer vragen? Neem contact met ons op of ga naar het aanvraagformulier en vertel je verhaal. 

Hoelang moet je klant blijven met een 2e kans verzekering?

Het is ons doel om je als klant te behouden voor een langere tijd. Gewoon omdat je tevreden bent over onze dienstverlening en we premies aanbieden die goed zijn en een service waar je blij van wordt. Uiteraard kijken we dan wel met enige regelmaat of de verzekeringen die we hebben kunnen afsluiten nog passend zijn of dat er wellicht na een bepaalde perioden ook weer meer mogelijkheden zijn.

Meer vragen? Neem contact met ons op of ga naar het aanvraagformulier en vertel je verhaal. 

bij 2ekansverzekeringen voelde ik mij voor het eerst als mens behandeld

Vragen over de stichting CIS en andere databanken die verzekeraars gebruiken

Is het nog mogelijk een verzekering af te sluiten als er een CIS melding op naam staat?

Ja, dat kan, maar niet in alle gevallen.

Meldingen in verband met fraude zijn van een andere orde dan een melding van beëindiging omdat de premie niet is betaald of dat een schadeformulier niet is ingeleverd.

In het CIS register worden verschillende meldingen door maatschappijen gedaan. Zie: Overzicht CIS Meldingen.

Wij kijken graag naar de mogelijkheden die er wél zijn. Start met het beantwoorden van de vragen en bekijk de verschillende mogelijkheden.

 • Meer weten over het CIS? Bezoek hun website.
 • Welke gegevens staan geregistreerd bij de stichting CIS kun je zelf opvragen. Gebruik deze externe link: Inzagen verzoek

Meer vragen? Neem contact met ons op of ga naar het aanvraagformulier en vertel je verhaal. 

 
 
Hoe zit dat met de stichting CIS?

De stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) is een stichting voor in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. De CIS databank beheert gegevens die van belang kunnen zijn bij het o.a. het beoordelen van verzekeringsaanvragen. Onder voorwaarden stelt CIS de bij haar opgeslagen gegevens beschikbaar aan haar deelnemers en bijvoorbeeld aan politie en justitie. De deelnemers zijn verzekeraars en gevolmachtigden en door het CIS bestuur erkende organisaties. Bron: Stichting CIS.

Welke gegevens staan geregistreerd bij de stichting CIS kun je zelf opvragen. Gebruik deze externe link: Inzagen verzoek

Meer vragen? Neem contact met ons op of ga naar het aanvraagformulier en vertel je verhaal. 

Ik heb een claimmelding staan in het CIS register. Wat is dat?

De Claimmeldingen:
In de CIS databank worden alle schademeldingen opgenomen die worden ontvangen. Het maakt daarbij niet uit wie schuld heeft aan de schade of dat een schade niet wordt vergoed. Het gaat alleen maar om het feit dat iemand een beroep heeft gedaan op zijn verzekering.

Van iedere claim worden alleen feitelijke gegevens en persoonsgegevens van de betrokkenen vastgelegd. Claimmeldingen worden na vijf jaar verwijderd. / Zie pagina: Geweigerd ivm Schadeverloop. 

Welke gegevens staan geregistreerd bij de stichting CIS kun je zelf opvragen. Gebruik deze externe link: Inzagen verzoek

Meer vragen? Neem contact met ons op of ga naar het aanvraagformulier en vertel je verhaal. 

Op mijn naam staat bij de stichting CIS een melding van het waarborgfonds. Hoe kan dat?

Het Waarborgfonds maakt meldingen in het CIS register. Als een onverzekerde auto, motor, bromfiets e.d. betrokken is bij een aanrijding, worden de gegevens van de kentekenhouder, de bezitter en bestuurder van het voertuig in de CIS databank opgenomen.

Welke gegevens staan geregistreerd bij de stichting CIS kun je zelf opvragen. Gebruik deze externe link: Inzagen verzoek

Meer vragen? Neem contact met ons op of ga naar het aanvraagformulier en vertel je verhaal. 

Staat een rijontzegging ook geregistreerd in het register van het CIS?

Het Openbaar Ministerie maakt melding van de ontzegging van de rijbevoegdheid. De gegevens van de rijontzeggingen worden aangeleverd aan het CIS register nadat je door een rechter of het OM bent veroordeeld tot een rijontzegging.

De ontzeggingen van de rijbevoegdheid worden na vijf jaar verwijderd geteld vanaf de laatste dag van de ontzegging. Zie pagina: Geweigerd ivm Rijontzegging

Lees ook het verhaal van Ruben; Hoe een ontzegging van de rijbevoegdheid hem bleef achtervolgen. 

Welke gegevens staan geregistreerd bij de stichting CIS kun je zelf opvragen. Gebruik deze externe link: Inzagen verzoek

Meer vragen? Neem contact met ons op of ga naar het aanvraagformulier en vertel je verhaal. 

Op mijn naam staat er een; vertrouwelijke mededeling. Wat is dat precies?

Vertrouwelijke Mededeling: De verzekeraar of een volmacht kantoor heeft soms het recht om zelf een verzekering te beëindigen. Die mogelijkheid moet dan wel in de polisvoorwaarden van de verzekering zijn aangegeven. Wanneer een verzekerde zijn verplichtingen bijvoorbeeld niet nakomt, kan een verzekeraar besluiten om de verzekering te beëindigen. Als de polis wordt opgezegd omdat de verzekerde zich niet aan de afspraken heeft gehouden, kan deze opzegging worden opgenomen in de CIS databank. Een dergelijke melding noemt men een vertrouwelijke mededeling.

 • Vertrouwelijke Mededeling in verband met een royement door niet nakomen contractuele verplichtingen worden na vijf jaar verwijderd.
 • Vertrouwelijke Mededeling in verband met een royement door het niet nakomen financiële verplichtingen worden na drie jaar verwijderd.

Zie pagina: beëindiging ivm Wanbetaling

Voor alle duidelijkheid: als u zelf uw verzekering heeft opgezegd, wordt dat niet opgenomen in de CIS databank.

Welke gegevens staan geregistreerd bij de stichting CIS kun je zelf opvragen. Gebruik deze externe link: Inzagen verzoek

Meer vragen? Neem contact met ons op of ga naar het aanvraagformulier en vertel je verhaal. 

Wat is een EVR melding?

De: Extern Verwijzing Register (EVR melding). Dit zijn gegevens van verzekerden of andere personen en bedrijven die bewust over de schreef zijn gegaan ten opzichte van de verzekeraar of zijn gevolmachtigde. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die fraude hebben gepleegd of dat hebben geprobeerd.

Ook de gegevens van personen die bij de aanvraag van een nieuwe verzekering niet de volledige waarheid hebben verteld over bijvoorbeeld hun verzekeringshistorie of hun strafrechtelijk verleden, kunnen een Externe verwijzing krijgen.

 • De registratie ‘EVR’  staat maximaal acht jaar in de CIS databank.

Zie pagina: Geweigerd ivm Fraudemelding

Welke gegevens staan geregistreerd bij de stichting CIS kun je zelf opvragen. Gebruik deze externe link: Inzagen verzoek

Meer vragen? Neem contact met ons op of ga naar het aanvraagformulier en vertel je verhaal. 

Mijn aanvraag voor de autoverzekering is afgewezen omdat er een negatieve credit check is gedaan door Focum. Wie of wat is Focum?

Focum is een bedrijf dat aan verzekeraars informatie aanlevert over de kredietwaardigheid van potentiële klanten. Deze zogenoemde credit check geeft een verzekeraar dus Inzicht in het betalingsrisico’s van potentiële klanten.

Zo kan het dus voorkomen dat er door een niet betaalde factuur bij een webwinkel er een negatieve registratie op je naam staat of een schuld uit het verleden je 8 jaar blijft achtervolgen. Ook als deze geheel is betaald en er een schone lei verklaring is afgegeven.

Het is dus niet zo dat alleen het BKR kredietinformatie verstrekt. Er bestaan vele handelsinformatiebureaus. Focum is er daar één van. Focum is lid van de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus (NVH) d.d. 01-06-2021 / zie voor de actuele stand van zaken en meer informatie: www.nvhinfo.nl  of ga naar: www.focum.nl   Andere leden van de NVH zijn: Economic Data Resources B.V. en Experian Nederland B.V.

Gelukkig is het niet zo dat door een vermelding op de lijst bij één van deze partijen er geen verzekeringen meer kunnen worden aangevraagd. Maar het maakt het wel een stuk lastiger.

Meer vragen? Neem contact met ons op of ga naar het aanvraagformulier en vertel je verhaal. 

 

Wat zijn handelsinformatiebureaus en wat doen ze precies?

Handelsinformatiebureaus verzamelen gegevens van consumenten en stellen deze beschikbaar aan hun opdrachtgevers met het doel de financiële risico’s te beperken. De informatie van deze bureaus gebruiken banken, verzekeraars en andere financiële dienstverleners om te bepalen of, en onder welke voorwaarden, zij een nieuwe polis met een (nieuwe) klant willen aangaan of voortzetten. Het Handelsinformatiebureaus is slechts de boodschapper. De opdrachtgever bepaald wat ze met deze informatie gaan doen. 

Een aantal bekende namen zijn: 

 • FOCUM
 • Experian
 • EDR Credit Services

Bovenstaande partijen zijn lid van de NVH / De Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus ( opgaven juni 2021 ) Kijk voor meer informatie op www.nvhinfo.nl o.a. kunt u daar de leden en de gedragscode vinden. Sta je bij één van deze bedrijven op de lijst dan kun je inzagen krijgen en ook bezwaar maken. Ga daarvoor naar het bedrijf die de registratie heeft gemaakt en lees de procedure. 

Gelukkig is het niet zo dat het gevolg van een vermelding bij één van deze bedrijven is dat je nergens meer kan verzekeren. Het maakt het aanvragen wel lastiger en maatwerk. 

Meer vragen? Neem contact met ons op of ga naar het aanvraagformulier en vertel je verhaal. 

020 - 436 0 436

info@bokhorstverzekeringen.nl