Opzegging door het schadeverloop op de verzekeringen

Wanneer verzekeringen worden opgezegd door het schadeverloop of nieuwe aanvragen worden afgewezen vanwege eerdere schades, kan het verkrijgen van acceptatie een lastige opgave zijn. Het is dan belangrijk om een goede uitleg te geven en uitgebreide toelichting te geven op het verleden. Zo hoeft het opzeggen van een inboedelverzekering niet direct gevolgen te hebben voor andere verzekeringen, zoals de autoverzekering. Maar dat is niet alles.

Er zijn nog een aantal belangrijke punten waar rekening mee moet worden gehouden. Denk aan schade die zijn veroorzaakt door roekeloos rijgedrag, opzet, fraude, alcohol en/of drugsgebruik. In deze gevallen is acceptatie vaak alleen nog mogelijk met een extra eigen risico of andere aanvullende beperkingen. De kans is dan groot dat we moeten uitwijken naar een verzekering bij De Vereende. Na beoordeling van het aanvraagformulier kunnen we dit bekijken en informeren we je over de mogelijkheden die we zien en de stappen die we gaan nemen.

Een zeer belangrijk punt is het nemen van preventiemaatregelen om nieuwe schades te voorkomen. Het aantal schades zal omlaag moeten om verdere problemen te voorkomen. Het accepteren van een vrijwillig extra eigen risico of een beperkte dekking kunnen ook bijdragen aan het verkrijgen van acceptatie.

Kortom, het aanvragen van verzekeringen is in alle gevallen maatwerk en vereist een grondige afweging van alle relevante factoren. Met de juiste uitleg en voorbereidingen kunnen we de kans op acceptatie vergroten bij een reguliere maatschappij. Vul de aanvraag in en we gaan aan de slag;