Is een verzekeringsaanvraag geweigerd omdat jij of je partner bij de stichting CIS in het register staan?

Sta je in de databank van het CIS met een negatieve melding, dan is het zeer lastig om onder normale condities een verzekering af te sluiten. Vaak krijg je te horen dat het alleen nog mogelijk is een verzekering bij de Vereende aan te vragen als je bent opgenomen in het register van de stichting CIS.

Sommigen spreken dan van een “zwarte lijst”.

Bedenk dat het zeker niet zo is dat een registratie bij het CIS in alle gevallen er voor zorgt dat er geen acceptatie meer mogelijk is voor een ‘normale’ verzekering. Uiteraard is de inhoud van de melding dan wel van groot belang. Op deze pagina hebben we de belangrijkste punten op een rijtje gezet. 

Registraties die worden gedaan door maatschappijen, het Waarborgfonds en het OM.

  1. Claimmeldingen. In de CIS databank worden alle schademeldingen opgenomen die worden ontvangen. Het maakt daarbij niet uit wie schuld heeft aan de schade of dat een schade niet wordt vergoed. Het gaat alleen maar om het feit dat iemand een beroep heeft gedaan op zijn verzekering. Van iedere claim worden alleen feitelijke gegevens en persoonsgegevens van de betrokkenen vastgelegd. Claimmeldingen worden na vijf jaar verwijderd. / Zie pagina: Geweigerd ivm Schadeverloop.

  2. Het Waarborgfonds maakt meldingen: Als een onverzekerde auto, motor, bromfiets e.d. betrokken is bij een aanrijding, worden de gegevens van de kentekenhouder, de bezitter en bestuurder van het voertuig in de CIS databank opgenomen.
  3. Het Openbaar Ministerie maakt melding van de ontzegging van de rijbevoegdheid. De gegevens van de rijontzeggingen worden aangeleverd aan het CIS register nadat je door een rechter of het OM bent veroordeeld tot een rijontzegging. De ontzeggingen van de rijbevoegdheid worden na vijf jaar verwijderd geteld vanaf de laatste dag van de ontzegging. Zie pagina: Geweigerd ivm Rijontzegging

Registratie in de CIS databank 

  1. Vertrouwelijke Mededeling: De verzekeraar of een volmacht kantoor heeft soms het recht om zelf een verzekering te beëindigen. Die mogelijkheid moet dan wel in de polisvoorwaarden van de verzekering zijn aangegeven. Wanneer een verzekerde zijn verplichtingen bijvoorbeeld niet nakomt, kan een verzekeraar besluiten om de verzekering te beëindigen. Als de polis wordt opgezegd omdat de verzekerde zich niet aan de afspraken heeft gehouden, kan deze opzegging worden opgenomen in de CIS databank.
    Vertrouwelijke Mededeling in verband met een royement door niet nakomen contractuele verplichtingen worden na vijf jaar verwijderd. Vertrouwelijke Mededeling in verband met een royement door het niet nakomen financiële verplichtingen worden na drie jaar verwijderd. Zie pagina: beëindiging ivm Wanbetaling Voor alle duidelijkheid: als u zelf uw verzekering heeft opgezegd, wordt dat niet opgenomen in de CIS databank.

     

  2. Extern Verwijzing Register (EVR melding). Dit zijn gegevens van verzekerden of andere personen en bedrijven die bewust over de schreef zijn gegaan ten opzichte van de verzekeraar of zijn gevolmachtigde. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die fraude hebben gepleegd of dat hebben geprobeerd. Ook de gegevens van personen die bij de aanvraag van een nieuwe verzekering niet de volledige waarheid hebben verteld over bijvoorbeeld hun verzekeringshistorie of hun strafrechtelijk verleden, kunnen een Externe verwijzing krijgen. De registratie ‘EVR’  staat maximaal acht jaar in de CIS databank. Zie pagina: Geweigerd ivm Fraudemelding

Hoe zit dat met de stichting CIS?:

Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) is een stichting voor in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. De CIS databank beheert gegevens die van belang kunnen zijn. Onder voorwaarden stelt CIS de bij haar opgeslagen gegevens beschikbaar aan haar deelnemers en bijvoorbeeld aan politie en justitie. De deelnemers zijn verzekeraars en gevolmachtigden en door het CIS bestuur erkende organisaties. Bron: Stichting CIS.

 

Welke gegevens staan geregistreerd bij de stichting CIS kun je zelf opvragen. Gebruik deze externe link: Inzagen verzoek